the ones who do

rally_zw_uitgesneden

Organisaties en merken die doelgericht positie kiezen zijn succesvoller dan zij die dat niet durven of doen.

U bent aan Z – Aan Z® is van mening dat organisaties en merken die allereerst hun speelveld bepalen en vervolgens zoeken naar kansen in de markt, succesvoller zijn dan zij die enkel kijken naar wat de consument wil en de concurrent doet. Een kans in de markt hoeft namelijk nog geen kans voor een organisatie te betekenen. De organisatie moet de positionering kunnen waarmaken. Het gaat om het tonen van uw authentieke karakter en DNA. Ben vanuit uw krachtige identiteit in controle en aan Z.

No guts, no glory – Organisaties kiezen bij het positioneren teveel voor een compromis. Honderd mensen, honderd meningen. Scherpe keuzes maakt u door lef te tonen. Natuurlijk op basis van gedegen onderzoek en analyse. Groei door focus. No guts, no glory…